Usuń polskie znaki z pliku napisów!

Jeżeli Twój odtwarzacz nie radzi sobie z odczytywaniem polskich znaków w napisach najwygodniejszym i bezpiecznym sposobem na ogl±danie filmów z napisami, jest ich usunięcie.

Żeby usun±ć polskie znaki narodowe z pliku napisów załaduj go do formularza poniżej - w rezultacie otrzymasz napisy bez polskich znaków.

Skrypt działa z każdym plikiem tekstowym (bez względu na rozszerzenie) w dowolnym kodowaniu.

wybierz plik: